Eerstelijnspsychologie

Data van dit evenement

20.30u tot 22.00u

Eerstelijnspsychologische zorg: een blik op het verleden en de toekomst.

De meerwaarde en de noodzaak?

Programma

Inleiding

door Dr. Sarah Morsink, FOD Volksgezondheid, Expert hervorming geestelijke gezondheidszorg, Psychologische Zorg Eerste Lijn

ELP, meerwaarde of noodzaak?

door Prof. Ronny Bruffaerts, UPC KULeuven
Populatie - onderzoek als hefboom voor een beleid met duurzaam karakter. 

ELP, de praktijk!


Een stand van zaken in de netwerken Noolim, Reling en Ligant.
Enkele verhalen

 

Info en inschrijving