Dossiers

VVKP bundelt haar kennis binnen verschillende thematische dossiers. Op deze pagina geven we je een overzicht van de voornaamste dossiers waar we als vereniging mee bezig zijn. 

Sommige dossiers zijn inhoudelijk verbonden aan één of meerdere van onze divisies. Je kan deze zoeken door de betreffende divisies aan te vinken. Je kan ook gebruik maken van de zoekfunctie om gericht meer informatie te vinden over het dossier waar je naar op zoek bent.

Kan je bepaalde informatie niet terugvinden? Neem dan gerust contact met ons op!

Project slaap

31-08-23
Ellen Excelmans

Dit dossier bundelt alle informatie over het implementatieproject van de richtlijn voor de aanpak van slaapklachten en slapeloosheid in de eerste lijn.

De professionele stage

27-07-23
Koen Lowet

De wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen voorziet in een professionele stage om de noodzakelijke erkenning te kunnen bekomen om de klinische psychologie te mogen beoefenen.

Psy4psy

10-07-23
Ellen Excelmans

De VVKP zorgt voor jou en lanceert daarom met de steun van het fonds dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, een nieuw project dat meer aandacht wil voor (zelf)zorg voor psychologen die het moeilijk hebben in de uitoefening van hun beroep.

VVKP behartigt uw belangen!

28-03-23
VVKP

Eén van de belangrijkste doelstellingen die we met de oprichting van VVKP voor ogen hadden was het behartigen van de belangen van haar leden: de klinisch psycholoog waar die ook actief is (als zorgverstrekker, docent, onderzoeker, beleidsmedewerker, …).

In dit dossier krijgt u een beter zich over hoe we dat precies doen.

Elektronisch patiëntendossier

06-03-23
Ellen Excelmans

Alles wat u moet weten over het elektronisch patiëntendossier.

Financiering psychologische zorg

06-12-22
Koen Lowet

In België kan je helaas nog niet zo vlot naar de psycholoog als je bijvoorbeeld naar de huisarts kan. Vanuit VVKP werken we hard aan om onze zorg toegankelijker te maken voor iedereen. De afgelopen jaren hebben we daar toch al heel wat vooruitgang in geboekt. In dit dossier lijsten we de verschillende financieringsmogelijkheden voor je op.

Ebpracticenet

06-12-22
Ellen Excelmans

Ebpracticenet is een digitale databank met evidence-based richtlijnen en andere bruikbare informatie voor Belgische zorgverleners. Evidence-based practice ontstaat door de combinatie van 1) wetenschappelijke evidentie, 2) ervaring en expertise van de zorgverlener en 3) de wensen en voorkeuren van de patiënt.

Financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones

04-11-22
Koen Lowet

Dit dossier bundelt alle informatie over de nieuwe RIZIV-conventie betreffende de financiering van psychologische zorg via netwerken en lokale samenwerkingsverbanden.