Psychotherapie

Het zit al even in de pipeline bij VVKP en met alle commotie rond de terugbetalingsregeling lijkt het nu hoog tijd om er ook echt volop mee in gang te schieten : het oprichten van een divisie psychotherapie.

De laatste twee jaar zijn er binnen VVKP verschillende divisies opgericht, sommige voortvloeiend uit reeds bestaande werkgroepen of verenigingen anderen als nieuw initiatief. Denk aan de divisies ‘zelfstandige praktijkvoering’ en ‘voorzieningen’, maar ook de divisies ‘neuropsychologie’ en 'forensische psychologie’. De divisies vormen binnen VVKP permanente structuren die het bestuur ondersteunen door aan de slag te gaan rond specifieke thema’s die binnen hun domein spelen en hierrond advies uit te brengen naar de RvB van VVKP. Elke divisie is dan ook vertegenwoordigd in de RvB door de voorzitter (of afgevaardigde) en allen samen zijn een waardevolle ondersteuning gebleken binnen onze werking.

De missie van de divisie psychotherapie is in algemene lijnen een denktank te vormen rond de plaats van klinisch psycholoog binnen het veld van de psychotherapie enerzijds en rond de plaats van de praktijk van de psychotherapie binnen de klinische psychologie anderzijds. Net als bijvoorbeeld bij de divisie neuropsychologie is dit niet enkel het domein van de klinisch psychologen, maar is het wel waardevol hier ook specifiek vanuit onze beroepsgroep mee bezig te zijn. We streven naar een vertegenwoordiging uit de verschillende therapeutische stromingen, met als doel los te komen van de onderlinge verschillen en strijdpunten en vooral op zoek te gaan naar wat we gemeenschappelijk hebben en waar we ons kunnen inzetten voor onze gemeenschappelijke belangen. Op korte termijn zal een belangrijk werkpunt zijn, om de RvB en onze vertegenwoordiging binnen de Federale Raad te ondersteunen rond de uitwerking van de uitvoeringsbesluiten m.b.t. het luik psychotherapie binnen de nieuwe wetgeving.

De divisie is geen ledenvereniging en heeft dan ook niet de bedoeling de strijd aan te gaan met bestaande psychotherapieverenigingen en/of BWP. In tegendeel, we hopen op een constructieve samenwerking met de reeds bestaande actoren rond psychotherapie, waarbij wij ons vooral focussen op de overlap met het terrein van de klinisch psycholoog en het ondersteunen van het bestuur en de leden van VVKP m.b.t. het domein van de psychotherapie.

Werk mee aan Psychotherapie

Wens je meer informatie of wil je hier graag een rol in opnemen ? Neem dan contact op! Voorwaarden kandidaatstelling : - Master klinische psychologie - Specialisatie psychotherapie (of i.o.) - Psychotherapeutisch werkzaam of lector binnen opleiding psychotherapie - Lid VVKP - Bereidheid open en constructief de denken over de verschillende therapeutische stromingen heen.

Ik wil op de hoogte blijven van deze divisie.

Door je email - adres achter te laten geef je toestemming aan VVKP om je informatie toe te sturen die specifiek van belang is voor deze divisie. 
Wens je ook algemene informatie te ontvangen over de VVKP? Laat dan je mailadres ook achter op de home - pagina!