Divisie psychodiagnostiek

Samenstelling

In de divisie Psychodiagnostiek zetelen experten vanuit diverse subdomeinen binnen de klinische psychodiagnostiek. Maak hier kennis met de divisieleden!
BEKIJK DE SAMENSTELLING VAN DE DIVISIE PSYCHODIAGNOSTIEK
 

Visie en Doelstellingen

De divisie Psychodiagnostiek heeft een welbepaalde visie met hieraan gekoppeld een aantal concrete doelstellingen. Deze visie en doelstellingen maken deel uit van het VVKP beleidsplan 20-23. 
BEKIJK HIER DE VISIE EN DOELSTELLINGEN
 

Vlaams kwalificatiesysteem

Een belangrijke doelstelling van de divisie Psychodiagnostiek is het streven naar een kwaliteitsvolle psychodiagnostische praktijk in Vlaanderen. De ontwikkeling van een Vlaams kwalificatiesysteem dat kan dienen als een algemeen geaccepteerd kader voor de toetsing van het kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van de algemene psychodiagnostiek zou hierin een belangrijke stap kunnen zijn.
VERDER NAAR HET VLAAMS KWALIFICATIESYSTEEM
 

Psychodiagnostiek in Vlaanderen

In Vlaanderen is heel wat expertise te vinden op vlak van psychodiagnostiek. Hier kan je een overzicht vinden van de belangrijkste Vlaamse instanties en hun voornaamste werkzaamheden.
VERDER NAAR PSYCHODIAGNOSTIEK IN VLAANDEREN
 

Thema’s en dossiers

Het werkveld kampt geregeld met vraagstukken. Deze kunnen te maken hebben met wetenschappelijke evoluties of met veranderingen binnen het wettelijk-deontologisch kader waarin de psychodiagnosticus functioneert. Hier kan je informatie vinden over verschillende belangrijke thema’s en dossiers binnen het domein van de psychodiagnostiek.
VERDER NAAR THEMA’S EN DOSSIERS
 

Vorming en opleiding

Door kwaliteitsvolle vormingen en opleidingen in de psychodiagnostiek aan te bieden en te ondersteunen streeft de divisie Psychodiagnostiek naar een bevordering van het evidence-based gefundeerd handelen van de psychodiagnosticus.
VERDER NAAR VORMING EN OPLEIDING
 

Werk mee aan Divisie psychodiagnostiek

Heb je vragen over de divisie Psychodiagnostiek, heb je een specifieke vraag over psychodiagnostiek of wil je een bepaalde situatie of probleem uit de (test)praktijk van de diagnosticus aankaarten, dan mag je ons steeds contacteren.

Ik wil op de hoogte blijven van deze divisie.

Door je email - adres achter te laten geef je toestemming aan VVKP om je informatie toe te sturen die specifiek van belang is voor deze divisie. 
Wens je ook algemene informatie te ontvangen over de VVKP? Laat dan je mailadres ook achter op de home - pagina!