Competentieprofiel

Een 'traumapsycholoog' beschikt over de basiscompetenties van een klinisch psycholoog met bijkomende competenties specifiek gericht op de assessment en de behandeling van psychotrauma. 

Hierbij worden drie niveaus onderscheiden:

 • Trauma-geïnformeerde psycholoog: klinisch psychologen die in staat zijn de eerste stabilisatie en psycho-educatie aangaande trauma en de psychische gevolgen van trauma aan te bieden en die kunnen inschatten of een gerichte doorverwijzing naar meer gespecialiseerde hulp noodzakelijk is en een dergelijke gerichte doorverwijzing weten te realiseren waar nodig;
 • Trauma-competente psycholoog: klinisch psychologen die trauma-patiënten daadwerkelijk behandelen en dus in staat zijn tot het opstellen van een traumagerichte casusconceptualisatie en een behandelplan afgestemd op de specifieke noden van de traumapatiënt waarbij gebruik gemaakt wordt van evidence-based interventies;
  • Opleiding: minimum 10 opleidingsdagen specifiek gericht op evidence-based assessment en behandeling van psychotrauma
  • Supervisie bij een trauma-expert: minimum 20 uren supervisie
  • Intervisie met trauma-competente psychologen
  • Aantoonbare klinische ervaring met trauma-casussen
 • Trauma-expert: klinisch psychologen die trauma-patiënten behandelen die gespecialiseerde hulp nodig hebben als bv. patiënten met complex trauma en/of dissociatieve symptomen.  
  • Trauma-competente psycholoog
  • Opleiding: minimum 20 opleidingsdagen met supervisie en eindverhandeling
  • Permanente vorming (aantoonbaar via portfolio) waarvan 1 dag vervangen kan worden door het zelf geven van opleiding of het publiceren in wetenschappelijke tijdschriften
  • Intervisie met trauma-competente psychologen en trauma-experten
  • Aantoonbare klinische ervaring met trauma-casussen

 

 Lees hier het volledig rapport competentieprofiel