In het kader van de Week van de GGZ, organiseert de VVKP op 11 oktober 2022 een online studiedag omtrent trauma en slachtoffers van geweld.  Tijdens deze webinar wordt het themanummer “Zicht op (potentiële) slachtoffers in de klinische praktijk” van het Tijdschrift Klinische Psychologie in de kijker gezet.

Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik om de resultaten van het project “Competentieprofiel voor Klinisch Psychologen met Expertise in Psychotrauma” dat door VVKP werd uitgevoerd toe te lichten en staan we stil bij de erkenningscriteria die zullen gehanteerd worden om trauma competente klinisch psychologen en trauma expert klinisch psychologen in het Vlaams Register van Klinisch Psychologen te (h)erkennen.

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Forensische psychologie
Psychotherapie

Data van dit evenement

PROGRAMMA

 

13:00   Welkomstwoord – Lien Faelens & Kasia Uzieblo


Deel 1: introductie themanummer

13:10   Omgaan met de gevolgen van seksueel geweld en de zoektocht naar hulp: geen evidentie (Lotte De Schrijver, Saar Baert, Dagmar Stockman & Ines Keygnaert)
De gevolgen van seksueel geweld worden door professionals en leken helaas nog al te vaak onderschat. In deze presentatie bespreken we de acute en langdurige gevolgen van seksueel geweld op het psychosociaal welzijn van het slachtoffer en de allesbehalve eenvoudige zoektocht naar hulp.


13:30   Als slachtoffers van geweld ook daders zijn: EMDR-toepassing bij daders (Niki Kuin, Maartje Flooren & Annemieke van Vark)
Veel plegers van geweld zijn ooit zelf slachtoffer geweest van agressie, misbruik en/of verwaarlozing. Dit gegeven roept vaak heel wat vragen op bij hulpverleners. Moet deze doelgroep vooral gezien worden als dader, als slachtoffer, of allebei? Waarop moet de focus liggen in de behandeling? En is EMDR-therapie zinvol bij plegers? Deze vragen zullen tijdens de presentatie centraal staan.


13:50   Hoor en zie je mij?” (Anna Defossez)

De laatste jaren is de aandacht voor minderjarigen die met geweld geconfronteerd worden, toegenomen. Maar kunnen we inmiddels stellen dat de hulpverlening adequaat omgaat met deze minderjarigen of schieten we binnen de hulpverlening toch nog tekort? Anna Defossez, coördinator van Echo, een lotgenotenwerking voor overlevers, maakt tijdens deze lezing een kritische analyse van de huidige hulpverlening aan minderjarigen die met geweld geconfronteerd worden.

 

14:10  Geloven in Onbewuste Verdringing: Onwetenschappelijk en Gevaarlijk voor de Kliniek en Rechtbank (Henry Otgaar & Linsey Raymaekers)
Heel wat clinici onderschrijven het bestaan van verdrongen trauma’s. Toch wordt de laatste jaren het bestaan van verdrongen trauma’s en hervonden herinneringen sterk in vraag stellen. Tijdens deze presentatie bekijken we kritisch het bestaan van verdrongen trauma’s en staan we stil bij de implicaties naar de klinische praktijk toe.


14:30 Wat te doen als het slachtoffer vraagt om niet te melden? (Axel Liégois & Catherine Barbez)
Vele psychologen zullen op een bepaald moment met slachtoffers van seksueel misbruik te maken krijgen. Maar wat als je cliënt je vraagt om dit nergens te melden? Welke overwegingen dien je dan te maken vanuit ethisch en juridisch perspectief? Wat doet dat met jou als therapeut en welke impact heeft dit op jullie therapeutische relatie? Dit zijn al enkele vragen die vanuit deontologisch, juridisch en therapeutisch standpunt besproken zullen worden.


14:50  De Kindreflex: een introductie (Evelien Coppens, Tim Stroobants en Liv Leeman)
Recent werd de Vlaamse Kindreflex ontwikkeld in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Deze tool helpt hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Tijdens deze presentatie wordt de tool geïntroduceerd en wordt stilgestaan bij de toepassingsmogelijkheden in de klinische praktijk.


15:10 Traumatische rouw bij nabestaanden na geweldsmisdrijven (Geert Smid)
Jaarlijks sterven honderden ten gevolge van geweld. Na een dergelijk verlies is het risico op traumatische rouw bij de nabestaanden reëel. Deze rouw gaat veelal gepaard met intens lijden en beperkingen in functioneren. Een tijdige herkenning en een adequate behandeling is dan ook van groot belang. In deze presentatie wordt daarom stilgestaan bij de diagnostiek van en behandeling bij traumatische rouw.

 

15:30: Pauze

 

Deel 2: Lancering VVKP Kwaliteitslabel Traumacompetente klinisch psycholoog en Trauma expert klinisch psycholoog

15:45  De ontwikkeling van een competentieprofiel voor Klinisch Psychologen met Expertise in Psychotrauma (Lotte De Schrijver, Kasia Uzieblo, Emma De Schrijver, Stien Platinck, & Ulrike Kool)
Het meemaken van een traumatische gebeurtenis kan leiden tot de ontwikkeling van trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Helaas zien we in de praktijk dat personen met dergelijke stoornissen vaak een verkeerde diagnose krijgen. Bovendien is het verkrijgen van een correcte diagnose geen garantie voor een adequate opvolging en begeleiding. Daarom werd door het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) aan ons gevraagd om een competentieprofiel voor klinisch psychologen die kunnen werken met trauma-patiënten te ontwikkelen alsook een kwaliteitslabel traumapsycholoog. De belangrijkste resultaten worden tijdens deze presentatie toegelicht.


16:05  Voorstelling Erkenningscriteria voor Trauma competente klinisch psychologen en Trauma Expert klinisch psychologen in het Vlaams Register van Klinisch Psychologen + vragenronde (Ellen Excelmans)

 

16:30 Einde
 

 

Schrijf je nu in

 

 

  • Tarief lid: 30 €
  • Tarief niet lid: 60 €

Je kan inschrijven tot en met 05/10.

 

Accreditatie

De online studiedag is geaccrediteerd door de VVGT.  Gedragstherapeuten kunnen het webinar inbrengen voor hun wedererkenning.