Aankondiging opleiding ELP casusconceptualisatie

Bent u op zoek naar een allesomvattende module om uw kennis & vaardigheden rond het ELP Traject in te oefenen?
Of kent u binnen uw netwerk klinische psychologen of orthopedagogen die hiervoor interesse zouden hebben?
Vanaf december organiseert ELP Academie de module Casusconceptualisatie.

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie

Data van dit evenement

Van 9.30u tot 16.30u
Voor beide doelgroepen: 19/12/2022, 9/1/2023 en 24/4/2023 in Brussel VVKP
Van 9.30u tot 16.30u
Voor doelgroep volwassenen: 16/1/2023, 30/1/2023 en 8/5/2023 in Provinciehuis Leuven
Van 9.30u tot 16.30u
Voor doelgroep kinderen en jongeren: 30/1/2023, 6/2/2023 en 15/5/2023 in Kazematten Gent

Wil je als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog je competenties en expertise versterken, dan kan je je inschrijven voor een module. Elke module bestaat uit vier lesdagen/workshops waarin vooral concrete oefeningen en praktische tools aan bod komen. De docenten hebben veel ervaring binnen eerstelijnspsychologische zorg.

Meer info en inschrijvingen